Stichting Adventure Geuko

De stichting is opgericht met als doel:
Het optimaliseren en onderhouden van de leefomgeving van Geuko van Lang, alsmede het voor hem voorzien in hulpmiddelen, (eigen) vervoer, behandelingen en het mogelijk maken van studie en opleiding.


Het bestuur van deze stichting bestaat uit:

Tonnie Elderman (voorzitter)
Dries Kuil (secretaris)
Herman Anne Kroon (penningmeester)

Het postadres is:
Stichting Adventure Geuko
Apollolaan 87
9665 CR Oude Pekela

KvK-nummer 67631487

Rekeningnummer:
NL08 INGB 0007 5028 26
t.n.v. Stichting Adventure Geuko