Door oprichten van de stichting Adventure Geuko, is het mogelijk te sponseren en/of doneren.

Wilt u doneren? Dat kan! Ons rekeningnummer is:
NL08 INGB 0007 5028 26
t.n.v. Stichting Adventure Geuko

 

Hartelijk dank!
Tonnie Elderman
Voorzitter Stichting Adventure Geuko