7016 26 07 2022 03Er ging weer een goede nacht voorbij en de verpleegkundige kon om 08.00 uur direct bij Geuko beginnen. Het was dezelfde verpleegkundige als gisteren en ze zijn met een spelletje begonnen. Blijkbaar kan Geuko daar 'goed bij weanen'. Want Geuko ging in de ochtend weer een paar keer van de beademing af en elke keer een stukje langer. Minuutjes hebben we het dan over, maar toch... bij weten hoe kleine stapjes voor Geuko hele grote stappen zijn.
In de middag was er weer fysiotherapie. Oma was er niet vandaag i.v.m. hun vakantie. Gijs stelde zelf voor om mee te gaan en zo gingen we gezellig met z'n vieren, lopend en Gijs op zijn fiets. 'Dan kan ik Geuko ook weer eens zien uit de rolstoel' zei Gijs. 'Dan kan ik zien dat Geuko gaat staan en heel goed zijn best doet'
Och die lieve Gijs! Wij werden er zelfs een beetje stil van. Uiteindelijk bij therapie zorgde Gijs voor meer afleiding dan dat hij serieus was maar ondanks dat deed Geuko wel goed zijn best. Staan, zitten, nekspieren, benen.... alles bij langs gegaan.
We liepen terug en al gauw kwam de ergotherapeut er aan. Net als anders op dinsdag. Alleen dan zonder oma.
De iFloat (dynamische arm ondersteuning) is eerder deze week naar ons opgestuurd en konden we eindelijk weer eens proberen. Geuko vindt het nog maar niks maar dat komt ook doordat het tot nog toe geen succes was. Komende tijd zullen we gaan trainen en proberen zodat hij ook het voordeel ervan zal gaan zien.